Rijopleiding rijbewijs B

Theorie
Theoretisch examen
 • Vanaf 17 jaar - herkansen kan zoveel je wilt
 • Voorlopig rijbewijs
  Voorlopig rijbewijs aanvragen
 • Aanvragen voorlopig rijbewijs binnen de 3 jaar op gemeentehuis (dienst bevolking)
 • 25 euro retributie
 • Beperkingen met voorlopig rijbewijs
 • Niet rijden gedurende de weekendnachten dwz op vrijdag- zaterdag- en zondagavond vanaf 22.00 u tot s morgens 6.00 u alsook op wettelijke feestdagen en de vooravonden ervan
 • Voorlopig rijbewijsMet begeleiderZonder begeleider
  Vanaf wanneer? Voorwaarden?
 • 17 jaar
 • Al dan niet na het volgen van een basisopleiding van 6 uur in de rijschool
 • minimum 3 maand oefenen
 • 18 jaar
 • 20 u praktijk gevolgd hebben in een erkende rijschool + bekwaamheidsbewijs kunnen voorleggen
 • minimum 3 maand oefenen
 • Geldigheid
 • 3 jaar
 • 18 maand
 • Ben je niet geslaagd binnen deze periode, kan je enkel nog voorlopig rijbewijs met begeleider bekomen
 • Begeleider
 • Rijbewijs B bezitten gedurende minstens 8 jaar
 • Niet vervallen verklaard de laatste 3 j
 • Meerdere begeleiders mogelijk
 • Niet verplicht
 • Indien iemand meegaat moet hij minstens 24 jaar zijn en rijbewijs B bezitten
 • Passagiers
 • Begeleider + 1 passagier
 • Geen passagiers
 • Praktisch rijexamen
  Voorwaarden
 • Vanaf 18 jaar
 • Tenminste 3 maand een voorlopig rijbewijs B bezitten
 • Voorlopig rijbewijs moet nog geldig zijn
 • Wat?
 • Het praktisch examen gaat door in Moorsele (Noordstraat 1) en duurt 45 min. Tijdens het examen - dat volledig plaatsvindt op de openbare weg - moeten 2 manouevres uitgevoerd worden nl 'keren in de straat' en 'parkeren'
 • Wat indien niet geslaagd?
 • Er zijn geen beperkingen op het aantal keer examen doen
 • Na 2 mislukkingen moet je verplicht 6 u rijles volgen in een erkende rijschool
 • 2 formules
 • Het praktisch rijexamen kan afgelegd worden met de rijschool of met eigen wagen (en begeleider). Het examencentrum rekent 36 euro examengeld.
 • Praktisch rijexamenMet de rijschoolMet de eigen wagen
  Afspraak en examen De rijschool zorgt voor een afspraak en begeleidt op het examen met de leswagen van de rijschool (voor de kostprijs: zie prijslijst examenbegeleiding).
  Indien op aanvraag van de leerling een examen gereserveerd wordt en het kan op aangeven van de kandidaat om n of andere reden niet doorgaan, en de afzegging is minder dan 5 kalenderdagen doorgegeven, dan wordt door het examencentrum een retributie van 25 euro aangerekend aan de rijschool en doorgerekend aan de kandidaat. De kandidaat die geen examen kan afleggen omwille van ziekte, ongeval of hospitalisatie, kan deze retributie achteraf terugvorderen van het examencentrum mits het insturen van een formulier met bijgevoegd doktersattest
  De leerling zorgt zelf voor de afspraak en gaat examen doen met eigen wagen en begeleider. De aanvraag van een afspraak gebeurt via de website www.km.be, rijbewijs (aanklikken examencentrum Wevelgem voor onze regio) en een online afspraak rijbewijs aanvragen. Bij deze aanvraag worden min 3 en max 5 data voorgesteld. Enige tijd later krijgt de kandidaat een e-mail, met definitieve toekenning en exacte datum en uur van het examen, met daarbij de nodige uitleg en toelichting. Een examenafspraak kan geannuleerd worden ten laatste 2 werkdagen vr de afspraak.